بررسی مشکلات لثه در کودکان

برنامه رادیویی پزشک خانواده استان خوزستان
برنامه پزشک خانواده از رادیو خوزستان
با حضور دکتر سهامه انصاری فر
متخصص دندانپزشکی کودکان

موضوع:بررسی مشکلات لثه در کودکان و نوجوانان
زمان پخش: پنج شنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶


 

بررسی مشکلات لثه در کودکان

آدرس : اهواز، کیانپارس، خیابان ابان غربی،ساختمان تخصصی ابان،جنب بانک تجارت،طبقه ۸ واحد ۱۴
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۸۸۵۳ +
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۸۱۴۶+
موبایل: 09302223092