مصاحبه دکتر سهامه انصاری فر

برنامه تلویزیونی گلخونه با حضور دکتر سهامه انصاری فر
برنامه گلخونه از شبکه استانی خوزستان
با حضور دکتر سهامه انصاری فر
متخصص دندانپزشکی کودکان

موضوع:بررسی مشکلات لثه در کودکان و نوجوانان
زمان پخش: یکشنبه و سه شنبه هشتم و دهم بهمن 
تکرار برنامه :دوشنبه و سه شنبه ۹ و ۱۱ بهمن
ساعت شروع بخش پزشکی برنامه : ساعت  ۱۰:۵۰


 

مصاحبه دکتر سهامه انصاری فر

آدرس : اهواز، کیانپارس، خیابان ابان غربی،ساختمان تخصصی ابان،جنب بانک تجارت،طبقه ۸ واحد ۱۴
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۸۸۵۳ +
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۸۱۴۶+
موبایل: 09302223092