پلاک میکروبی را چگونه تشخیص دهیم؟

پلاک میکروبی را چگونه تشخیص دهیم؟ پلاک میکروبی را چگونه تشخیص دهیم؟

حتما برای بیشتر شما پیش امده که یکی دو روز نتوانسته باشید مرتب مسواک بزنید.


در این شرایط اگر زبانتان را روی سطوح دندان ها کشیده باشید،سطحی زبر را احساس می کنید که اگر با ناخن انرا بردارید می بینید سفید رنگ و نرم است.
این همان پلاک است که حاوی میکروب های پوسیدگی زا + مواد غذایی + اسید تجزیه شده توسط میکروب هاست.


هدف از مسواک و نخ کشیدن باید برداشت پلاک سفید رنگ باشد .

برداشت ذرات درشت مواد غذایی به تنهایی باعث ممانعت از پوسیدگی نمی شود.

متخصص دندانپزشکی کودکان اهواز

آدرس : اهواز، کیانپارس، خیابان ابان غربی،ساختمان تخصصی ابان،جنب بانک تجارت،طبقه ۸ واحد ۱۴
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۸۸۵۳ +
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۸۱۴۶+
موبایل: 09302223092