رویش دندان اسیاب اول دائمی

این دندان دائمی مثل شیریها نیست که بعد از چند سالی بیافتد و دوباره رویش یابد

ابتدا بهتر است اسم های دیگر اسیاب اول دائم را بدانیم:مولر اول دائم،دندان شماره شش.

سن رویش این دندان بین ۶ تا ۷ سالگیست.و از انجایی که در سن پایین رویش میابد اغلب والدین تصور می کنند که شیری است.

این دندان دائمی مثل شیریها نیست که بعد از چند سالی بیافتد و دوباره رویش یابد.در واقع از همان ابتدا دائمی است.
اگر در یک کودک ۵ ساله ،از خط وسط دهان به سمت خلف شروع به شمارش کنید،تا ۵ تای اول همه شیری هستند اما دندانی که خلفتر رویش می کند همان دندان شش،اسیاب اول دائمی است.

متاسفانه به علت عدم اگاهی و مراقبت نکردن،اکثر این دندان ها در سن کم دچار پوسیدگی شدید شده و بعد از مدت کوتاهی از دست می روند.

دندان اسیاب دوم دائم در سن ۱۲ سالگی و اسیاب سوم که همان دندان عقل است در سن ۱۸ سالگی به بعد رویش می یابد.


رویش دندان اسیاب اول دائمی

آدرس : اهواز، کیانپارس، خیابان ابان غربی،ساختمان تخصصی ابان،جنب بانک تجارت،طبقه ۸ واحد ۱۴
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۸۸۵۳ +
تلفن: ۰۶۱۳۳۳۶۸۱۴۶+
موبایل: 09302223092